Upplands bro

Upplands bro är en kommun som ligger i nordvästra delen av Stockholm vid sjön Mälaren. Kommunens största ort är Kungsängen, andra mindre platser är Håtuna, Bro och Västra Ryd. Upplands bro kommun är en av hela Stockholms läns mest snabbväxande kommuner med en befolkningsökning från omkring 11 000 invånare år 1970 till 26 000 år 2015. I kommunen finns både förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning där samtliga visar en positiv utvecklingskurva efter en utvärdering gjord av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Framförallt är det grundskolan som visar fina resultat och som ger en stor mängd elever behörighet till vidare studier på gymnasiet.

Upplands-Bro kommun nöjer sig inte med en tjugosjätteplats bland Stockholms läns skolor utan strävar efter att nå högre mål. Bland annat behöver skolorna göra mer för att öka elevernas trygghet samt lyssna mer på elevernas åsikter i olika frågor. För att fortsätta utvecklas har Upplands bro bland annat inlett ett samarbete med Lidingö kommun, där de båda kommunerna ska utvärdera varandras arbete för att ge större möjlighet till en kompetenshöjande verksamhet. Upplands-Bro satsar även på att erbjuda unga vuxna mellan 16 och 25 år som inte arbetar eller studerar coachning och vägledning för vidare studier eller jobb. Coachningen är individuell och fokuserar på individens kompetenser och intresseområden.

Upplands bro – kommunen som har allt

Upplands bro är platsen som har något för alla. Nära till Mälaren och med 13 mils stränder finns många badmöjligheter. Denna natursköna kommun erbjuder närhet till skog och mark för avkoppling och rekreation samtidigt som storstaden med sin puls inte är långt borta. I Bro finns en modern och mycket uppskattad simhall med äventyrsbad för stora och små besökare och här finns, liksom i Kungsängen, bibliotek om du blir lässugen. Med bra kommunikationer tar man sig in till Stockholms centrum på mindre än en halvtimme och kommunen arbetar för att ytterligare förbättra kollektivtrafiken. Kommunen vill också satsa på att locka nya företag till orten och därmed även förbättra arbetsmöjligheterna.

Upplands bro har närhet till naturupplevelser runt Mälaren